logo MED

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WEARMEDICINE.COM

 

I Wstęp

 1. BrandBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000372924, REGON 121360377, NIP 6793049718, o kapitale zakładowym 326.650,00 zł, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: https://wearmedicine.com/ („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest BrandBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych Sklepie („Towary” lub „Towar”) oraz zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF, na wybranym przez siebie nośniku.
 4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

 

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. BrandBQ Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a BrandBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. BrandBQ Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji BrandBQ Sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Klient, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:
  a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  b. Korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  d. Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;
  e. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
  f.  Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
  a. na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
  b. pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: sklep@wearmedicine.com,
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia zamówienia.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia. W przypadku wyboru metody płatności Google Pay/Apple Pay do zatwierdzenia zamówienia konieczne jest dokonanie płatności.
 7. Zatwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną BrandBQ Sp. z o.o. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i niniejszym Regulaminem.
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz BrandBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie, w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż „za pobraniem”.
 13. Sprzedawca oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Towarów w Sklepie Internetowym po 31 grudnia 2019 r. przez kupujących, którzy nabyli Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.  
 14. Kupujący działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Towary w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Sprzedającemu wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów.
 15. Sprzedawca wystawi fakturę na żądanie konsumenta, na podstawie przedstawionego przez niego paragonu dokumentującego nabycie Towarów w Sklepie Internetowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

IV Dostawa i odbiór

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 6 i następnych poniżej przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU, bądź zwykłym przelewem internetowym).
 3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Polska Sp. z o.o. lub przez Pocztę Polską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepach stacjonarnych wskazanych w pkt 6 i następnych, oraz w Paczkomatach firmy InPost.
 4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 5. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o którym Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), dokument ze specyfikacją zamówienia oraz druk zwrotu towaru.
 6. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w sklepach stacjonarnych prowadzonych pod marką „Medicine. Everyday Therapy” (dalej „Medicine”). Lista sklepów udostępniana jest Klientowi w toku składania zamówienia, a także pod poniższym linkiem: https://wearmedicine.com/a/lista-salonow
 7. Dostawa towarów do sklepu Medicine odbywa się na następujących zasadach:
  a. koszty dostawy Towarów do sklepu Medicine ponosi Sklep,
  b. dostawa Towarów do sklepu Medicine nastąpi w terminie:
  - do 24 godzin w przypadku zamówień złożonych i potwierdzonych przez Sklep do realizacji przed godz. 15:00 od poniedziałku do piątku,
  - do 72 godzin w przypadku pozostałych zamówień,
  c. Klient otrzyma SMSa z informacją o możliwości odbioru zamówionych Towarów z wybranego przez Klienta sklepu Medicnie oraz kodem PIN do odbioru zamówienia,
  d. w razie wyboru przez Klienta opcji odbioru dostawy towarów w sklepie stacjonarnym Medicine, zapłata za zamówione towary może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU,
  e. Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 5 dni od dnia otrzymania SMSa informującego o możliwości odbioru towarów,
  f. odbierając zamówiony Towar Klient obowiązany jest podać osobie wydającej numer zamówienia oraz kod PIN otrzymany w wiadomości SMS. W przypadku, gdy na prośbę klienta zamówienie odbiera inna osoba, konieczne jest okazanie osobie wydającej towar wiadomości SMS z numerem zamówienia oraz kodem PIN.
 8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

 

V Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt III ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient może opłacić zamówienie wybierając jedną z metod płatności dostępnych w Sklepie. Metody płatności dostępne w Sklepie prezentowane są na podstronie Formy płatności: https://wearmedicine.com/a/formy-platnosci oraz w procesie zakupowym na kroku z wyborem metody płatności.

4.      W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek BrandBQ Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU) w terminie określonym tutaj: https://wearmedicine.com/a/formy-platnosci spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

 1. BrandBQ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VI. Reklamacje Towarów

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. 

W przypadku Towarów zakupionych od dnia 01.01.2023 r. Brandbq Sp. z o.o. odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. W przypadku Towarów zakupionych do dnia 31.12.2022 r. Brandbq Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wadę Towaru, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

 1. BrandBQ Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć:
  a. drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu , listem poleconym na adres: BrandBQ Sp. z o.o., Kokotów 812 C, 32-002 Kokotów, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep Medicine”;
  b. osobiście w sklepie stacjonarnym Medicine wybranym przez Klienta spośród sklepów wskazanych na liście udostępnionej w poniższym linku: https://wearmedicine.com/a/lista-salonow.
  Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 4. W przypadku Towarów zakupionych od dnia 01.01.2023 r., Klient składając reklamację uprawniony jest w szczególności do:
 5. żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową poprzez jego wymianę lub naprawę. 

Jeśli wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową (wymiana/naprawa) byłby niemożliwy lub wymagałby dla Brandbq Sp. z o.o. nadmiernych kosztów, Brandbq Sp. z o.o. może dokonać wymiany Towaru - zamiast żądanej przez Klienta naprawy lub dokonać naprawy Towaru – zamiast żądanej przez Klienta wymiany.

Jeśli zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby dla Brandbq Sp. z o.o. nadmiernych kosztów, Brandbq Sp. z o.o. może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową w wybrany przez Klienta sposób, tj. poprzez naprawę lub wymianę. Wówczas Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

 1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (ze wskazaniem do jakiej kwoty) lub odstąpienia od umowy, jeśli:

 

 • Brandbq Sp. z o.o. nie dokonało naprawy lub wymiany Towaru lub w stosownych przypadkach nie dokonało naprawy lub wymiany zgodnie z przepisami lub odmówiło naprawy lub wymiany z uwagi na to, że były niemożliwe lub wymagały nadmiernych kosztów;
 • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal pomimo, że Brandbq Sp. z o.o. próbowało doprowadzić Towar do zgodności z umową (poprzez jego wymianę lub naprawę);
 • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany Towaru;
 • Brandbq Sp. z o.o. oświadczyło, że nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową (poprzez wymianę lub naprawę) w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla Klienta lub jasno wynika to z okoliczności;

przy czym Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli brak zgodności z umową jest nieistotny.

W przypadku Towarów zakupionych do dnia 31.12.2022 r., Klient składając reklamację uprawniony jest w szczególności do:

 

a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (ze wskazaniem do jakiej kwoty) albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada będzie istotna – w takim wypadku Brandbq Sp. z o.o. może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić reklamowany Towar na nowy lub usunąć wadę i w ten sposób załatwić Twoją reklamację,

lub

b) żądania wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady – również w tym wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta Brandbq Sp. z o.o.  może wymienić wadliwy Towar na nowy (w przypadku żądania naprawy) lub naprawić Towar (w przypadku żądania wymiany na nowy).

 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 2. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 3. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
  a. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  (I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/);
  (II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
  (III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
  b. Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  c. Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
  d. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
  Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
  e. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: sklep@wearmedicine.com.
 4. Postanowienia niniejszego pkt VI ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VII Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Internetowy Medicine Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
 4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie Państwu dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@wearmedicine.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Sklep Internetowy Medicine Kokotów 812 C, 32-002 Kokotów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Klient może również dokonać zwrotu towarów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie towarów do wybranego sklepu Medicine. Klient uprawniony jest do zwrotu towarów w sklepach stacjonarnych wskazanych na liście tych sklepów udostępnionej przez Sklep w linku poniżej.
  https://wearmedicine.com/a/lista-salonow
 12. Postanowienia niniejszego pkt VII stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

VIII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  a. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  b. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  c. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  a. Dostęp do sieci Internet,
  b. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  c. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (sklep@wearmedicine.com) lub telefonicznie na (nr tel: (12) 351 03 31. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. BrandBQ Sp. z o.o. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

IX INFORMACJE DOTYCZĄCE Przetwarzania przez Brandbq sp. z o.o. danych osobowych użytkowników sklepu

 1. W związku z prowadzeniem Sklepu Brandbq sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, w tym dane osobowe Klientów. Informacje o przetwarzaniu tych danych osobowych, w szczególności celach przetwarzania i prawach przysługujących podmiotom danych, są zamieszczone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wearmedicine.com/polityka-prywatnosci

 

X Pozostałe

 1. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.
 5. BrandBQ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 6. BrandBQ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

Obowiązuje od 19.04.2024.r

 

PLIK DO POBRANIA
Regulamin sklepu PDF