logo MED

ZWROTY I REKLAMACJE SALONY

 

Poniżej zamieszczamy instrukcję, w jaki sposób możesz dokonać zwrotu i wymiany lub złożyć reklamację towarów zakupionych w salonach stacjonarnych. 

 

ZWROT TOWARU

 • Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, klientowi Sklepu stacjonarnego przysługuje prawo zwrotu towaru w terminie 30 dni od dnia jego zakupu w sklepie stacjonarnym pod marką „Medicine. Everyday. Therapy.”
 • Klient może dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych, nie noszących śladów użytkowania, posiadających nienaruszone metki, nabytych w Sklepach.
 • Po akceptacji zwrotu zakupionych towarów Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny, na następujących zasadach:

  a) w przypadku płatności gotówką, zwrot należności następuje w gotówce,
  b) w przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot kwoty ceny następuje na numer rachunku bankowego przypisanego do tej samej karty, którą dokonywano płatności za towar, po okazaniu przez Klienta użytej do zakupu karty,
  c) w przypadku płatności bonami Sodexo lub innymi bonami pieniężnymi, które są przyjmowane w sieci Medicine, zwrot należności następuje w gotówce,
  d) w przypadku zwrotu Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Medicine, zwrot należności następuje w gotówce,
  e) w przypadku realizacji płatności innymi metodami, zwrot należności będzie realizowany w gotówce.
   
 • Zwrot kwoty ceny towaru następuje w wartości nominalnej, zapłaconej przez Klienta, niezależnie od aktualnej ceny zwracanego Towaru.
 • Podstawą uznania zwrotu towaru jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego nabycie Towaru w Sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, a w przypadku płatności kartą płatniczą również okazanie wydruku potwierdzenia z terminala oraz potwierdzenia transakcji z konta bankowego).
 • Zwrotom nie podlegają biżuteria, bielizna, maski i książki.
 • Towary zakupione w Sklepach Stacjonarnych Medicine można zwrócić w dowolnym sklepie regularnym i outletowym, prowadzonym pod marką „Medicine. Everyday Therapy”.

 

WYMIANA TOWARU

 • Klient w ciągu 30 dni od zakupu może dokonać wymiany towaru pełnowartościowego, nie noszącego śladów użytkowania z kompletem metek, na inny rozmiar lub kolor, jeśli jest dostępny.
 • Wymianom nie podlegają biżuteria, bielizna, maski i książki.
 • Wymiany Towaru dokonuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli żądany przez Klienta Towar jest dostępny w danym Sklepie. W innym wypadku Sprzedawca odmówi wymiany Towaru i zaproponuje Klientowi dokonanie zwrotu, na zasadach opisanych powyżej.

 

REKLAMACJE 

 

W przypadku towarów zakupionych od dnia 01.01.2023 r. sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

W przypadku towarów zakupionych do dnia 31.12.2022 r. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę towaru, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru kupującemu.

Jeżeli uważasz, że zakupiony przez Ciebie towar jest niezgodny z umową / wadliwy, możesz złożyć reklamację zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 • Reklamacje towarów zakupionych stacjonarnie składać można we wszystkich sklepach stacjonarnych Medicine Everyday Therapy na terenie Polski.
 • Reklamację towaru zakupionego w salonie stacjonarnym Klient może złożyć tylko bezpośrednio w Sklepie pod marką „Medicine. Everyday Therapy”.
 • Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany towar do sklepu oraz przedstawić dowód zakupu towaru.
 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji oraz poinformuje Kupującego o sposobie jej rozstrzygnięcia.